Snyggat till miljösorteringen

Enkel lösning: hade ett långt rör av kartong, delade i lämplig längd, målade svart och skrev dit beskrivning..
 Sanna, 20, Kiruna